Lasten vyöhyketerapia

Luon­non­mu­kai­set hoidot

Meil­lä kaik­ki hoi­dot perus­tu­vat ihmi­sen koko­nais­val­tai­seen hyvin­voin­tiin ja luon­non­mu­kai­suu­teen. Luon­tais­hoi­doil­la on kai­kil­la saman­lai­nen pää­mää­rä, saa­da keho tasa­pai­noon eri­lai­sis­ta häi­riö­ti­lois­ta ja puh­dis­tet­tua kuo­na-aineis­ta, ren­tout­taa ja rauhoittaa.


Lue lisää

5e5c3f10-8098-45cc-8520-debf5cb840c7

Kau­niis­sa miljöössä

Luo­hoi­to sijait­see Luo­huan kyläs­sä kau­niis­sa van­has­sa kylä­kaup­pa­mil­jöös­sä. Idyl­li­nen raken­nus on täyn­nä iha­nia yksi­tyis­koh­tia ja tunnelmaa.

Otam­me lisäk­si vas­taan myös Ruu­kin Yri­tys­puis­ton tiloissa.

IMG_3015

Luo­hoi­don tarina

Hie­ron­ta- ja luon­tais­hoi­to­y­ri­tys Luo­hoi­to on toi­mi­nut 23 vuot­ta. Yrit­tä­jäl­lä Tii­na Väy­ry­sel­lä on laa­ja koke­mus ja kou­lu­tus eri­lai­sis­ta hyvin­voin­ti­hoi­dois­ta. Hän on toi­mi­nut myös omais­hoi­ta­ja­na noin 30 vuotta.

Lah­ja­kort­ti

Lah­ja­kort­ti hem­mot­te­luun on aina kiva lahja!


Lue lisää

IMG_3051
IMG_3039
IMG_3015
IMG_3062
IMG_2978
IMG_3032
IMG_3045
IMG_2992
IMG_3025
IMG_3030

Oiko­po­lut:

Ota yhteyt­tä:

Puh. 0500 567 044
tiina.vayrynen(@)kotinet.com


Face­book


Ins­ta­gram