Klas­si­nen hie­ron­ta — her­mo­ra­ta­hie­ron­ta — vyö­hy­ke­te­ra­pia — tun­ne­vyö­hy­ke­te­ra­pia — kor­va­kynt­ti­lä­hoi­to — tunnevapautus-rentoutushoito


Olen Tii­na Väy­ry­nen ja olen toi­mi­nut Luo­hoi­don yrit­tä­jä­nä 21 vuo­den ajan. Minul­le hoi­dois­sa on tär­ke­ää huo­mioi­da ihmi­nen koko­nai­suu­te­na, hoi­taa hän­tä luon­non­mu­kai­ses­ti sekä ammat­ti­tai­toi­ses­ti. Lisäk­si minul­la on moni­puo­li­nen hoi­toa­lan koulutus:

 • kotia­vus­ta­ja­kurs­si
 • ensia­pu­kurs­si
 • perus­lää­ke­tie­teen koulutus
 • kou­lu­tet­tu hieroja
 • diplo­mi­reflek­so­lo­gi
 • diplo­mi­mo­der­ni- ja tunnevyöhyketerapeutti
 • diplo­mi-kor­va­kynt­ti­lä­hoi­ta­ja
 • her­mo­ra­ta­hie­ro­ja
 • opis­ke­len Kai­ron Ins­ti­tuu­tis­sa Tun­ne­tai­de­te­ra­pi­aa https://kairon.fi/
 • lisäk­si lukui­sia eri­lai­sia hoi­to- ja luon­tai­sa­lan kurs­se­ja ja täydennyskoulutuksia
 • kuu­lun Luon­non­lää­ke­tie­teen Keskusliiton
  (LKL ry) tera­peut­ti­re­kis­te­riin
 • toi­min myös omais­hoi­ta­ja­na pyö­rä­tuo­lis­sa ole­val­le mie­hel­le­ni noin 30 vuo­den ajan

Voit ottaa minuun roh­keas­ti yhteyt­tä, autan sinua löy­tä­mään sinul­le par­hai­ten sovel­tu­van hoidon.
Puh. 0500 567 044 / Tiina


Young Living öljytvyöhyketerapia

Oiko­po­lut:

Ota yhteyt­tä:

Puh. 0500 567 044
tiina.vayrynen(@)kotinet.com


Facebook


Instagram